Socionomer

Om du har arbetat i över två år som socionom och är intresserad av att ta konsultuppdrag så är jag intresserad av att komma i kontakt med dig. Förhoppningsvis är du liksom oss driven, nyfiken och passionerad socionom. Oavsett om du vill gå som anställd eller underkonsult till oss kan du förvänta dig följande hos LMO socionomkonsult:

  • Nära och tätt stöd av en erfaren socionomkonsult som ständigt finns vid din sida.
  • Bra arbetsvillkor och god ersättning
  • Goda möjligheter till professionell och personlig utveckling
  • Fortbildning, handledning och kompetensutveckling
  • Få uppskattning för din arbetsinsats och kunna göra skillnad på riktigt.