Socionomer/Sjuk-sköterskor

Om du har arbetat i över två år som socionom eller sjuksköterska och är intresserad av att ta konsultuppdrag så är jag intresserad av att komma i kontakt med dig. Förhoppningsvis är du liksom oss driven, nyfiken och passionerad i din yrkesroll. Oavsett om du vill gå som anställd eller underkonsult till oss kan du förvänta dig följande hos LMO socionomkonsult:

  • Nära och tätt stöd av en erfaren socionom som ständigt finns vid din sida.
  • Bra arbetsvillkor och god ersättning
  • Goda möjligheter till professionell och personlig utveckling
  • Fortbildning, handledning och kompetensutveckling
  • Få uppskattning för din arbetsinsats och kunna göra skillnad på riktigt.